17 maja 2016r. Jak wprowadzić ciągłe doskonalenie w służbie zdrowia?

O konferencji

Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji poświęconej tematyce szczupłego zarządzania w medycynie. Przygotowaliśmy dla Państwa wykłady i warsztaty z zakresu Lean Healthcare, tak by w maksymalny sposób przybliżyć zalety i metody wprowadzenia filozofii Lean w placówkach medycznych.

Dla kogo?
Konferencja skierowana jest do: właścicieli placówek medycznych, kadry zarządzającej, specjalistów ciągłego doskonalenia, przedstawicieli branży medycznej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką Lean.

Dlaczego warto?
Lean to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o ciągłe doskonalenie i eliminację marnotrawstwa. W branży medycznej Lean stosowany jest z coraz większymi sukcesami w USA, Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Wdrożenie Lean Healthcare pozwala na osiągnięcie natychmiastowych korzyści dla pacjentów, personelu, kadry zarządzającej oraz właścicieli placówek medycznych.

Agenda Konferencji Lean w Medycynie

Prelegenci Konferencji

Grzegorz Koczor

Grzegorz Koczor

Interim Manager, Hill Train Sp. z o.o.

Ekspert w dziedzinie optymalizacji w systemie Lean Managementu podmiotów medycznych.

Trener biznesu od kilku lat realizujący szkolenia dla firm z zakresu sprzedaży oraz rozwoju osobistego.

Z wykształcenia Biotechnolog na Uniwersytecie Śląskim oraz absolwent studiów podyplomowych - Zarządzanie w Służbie Zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Lean Management Polska.

Inicjator wielu rozwiązań biznesowych podnoszących efektywność i innowacyjność przedsiębiorstw z indywidualnym podejściem do strategii firmy.

Na wciąż rozwijającym się rynku widzi potrzebę budowania przedsiębiorstw od małych po duże z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w różnych branżach oraz modelach biznesowych. Doświadczenie oraz innowacyjność pracy pozwoliła mu zamknąć kilka ciekawych projektów biznesowych z bardzo dobrym wynikiem finansowym oraz kadrowym dla firm.

Mark Forkun

Mark Forkun

Lean Leadership Practitioner, Gnosis Business Solution

Doświadczony mentor i doradca biznesowy w zakresie procesów i przywództwa lean. Posiada ponad 26 letnie doświadczenie w zarządzaniu korporacjami i prywatnymi przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje kierownicze w ramach przygotowań do dwóch notowań giełdowych - Allegro i Campus oraz zarządzał kilkoma sytuacjami kryzysowymi w ramach programów naprawczych.

Ponadto, rozwinął światowej klasy program z zakresu Szczupłego Przywództwa (lean) w celu optymalizacji i rozwoju dla wiodących firm takich jak: Toyota Motor Manufacturing, Wabco oraz Johnson Controls. Doświadczenie doradcze zdobył w PwC.

Członek ACCA, absolwent MBA - OU Oxford, autoryzowany trener rozwoju liderów ILM, prowadzi seminaria i wykłady dotyczące przywództwa w kulturze lean i lean w rachunkowości. Zarządzał również kilkoma projektami restrukturyzacji naprawczej używając metodologii SLLT (Strategic Lean Leadership Transformation), bazującej na Toyota Way oraz Toyota Production System.

Urodzony i wykształcony w Wielkiej Brytanii, obecnie mieszka w Warszawie.

Bohdan W. Oppenheim, Ph.D.

Bohdan W. Oppenheim, Ph.D.

Professor of Systems Enginering

Profesor Oppenheim w 1993 roku wraz z grupą specjalistów przekazywał do Polski wiedzę na temat systemu zarządzania jakością - TQM. Jako wielki fan i praktyk ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o metody Lean, obecnie stara się zdobytą w USA wiedzę propagować także nad Wisłą.

W trakcie swojej kariery doradzał m.in. największym firmom lotniczym – Boeing, Northtop Grumann, Rayethon Airbus i jest zorientowany na zastosowanie Lean w dużych projektach inżynieryjnych, lotniczych, kosmicznych czy morskich. Podejście to propaguje m.in. w ramach Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów, w której jest współtwórcą i przewodniczącym Grupy Roboczej Lean Systems Engineering.

Z jego inicjatywy powstał polski oddział INCOSE, który współpracując z ośrodkami naukowymi, buduje podwaliny wiedzy pod rozwój wielkich projektów inżynieryjnych w naszym kraju z uwzględnieniem praktyk Lean.

Piotr Daniluk

Piotr Daniluk

Kierujący Zespołem Oceny Ryzyka Medycznego PZU S.A.

Ukończył w 1990 roku II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz – Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 1995 roku związany z Grupą PZU. Autor i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej Placówek Medycznych w PZU SA. Dyrektor ds. medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Jest specjalistą w zakresie oceny i definiowania rozwiązań zmniejszających ryzyko medyczne w podmiotach leczniczych. Jego ekspertyza poparta jest wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali w celu oceny ryzyka medycznego on-site.

Aktywnie działa w obszarze poprawy bezpieczeństwa diagnozowanych i leczonych pacjentów. Uczestnik i wykładowca wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor Standardów Medycyny Ubezpieczeniowej, rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine) oraz Rady Międzynarodowej EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, obecnie wiceprezes Zarządu Towarzystwa.

 

organizator konferencji

hilltraina

Partnerzy konferencji

Sponsor1
Sponsor2
Sponsor3
Sponsor4

Miejsce konferencji

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Zobacz w Google Maps

Parking przy CK Adgar Plaza jest płatny (2zł/h).

 

Bilety

Zarejestruj się na konferencję!

 

Wstęp na konferencję „Lean w medycynie” jest płatny - koszt biletu to 1199zł brutto.
Zapraszamy do zakupu poprzez kliknięcie na przycisk poniżej

Kup bilet na konferencję

Kontakt

Szkolenia Lean Healthcare

Kontakt z nami